Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/05/2015

PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1289 (Tr.367_ Tr.374)

PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ 

Hán dịch: Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG mật dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: