Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

PHẬT NÓI KINH THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1355 (Tr.872_Tr.874)

PHẬT NÓI KINH  THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, Tam Tạng của chùa Đế Thích Cung_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: