Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1354 (Tr.868_Tr.872)

Con là Xà Na Quật Đa quy mệnh Đại Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Phật

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_Nhóm Thiên Trúc Tam Tạng  XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: