Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/04/2015

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1063 (Tr.114_Tr.115)

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: