Đăng bởi: TPK | 21/04/2015

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1063 (Tr.114_Tr.115)

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH


Danh mục

%d bloggers like this: