Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/04/2015

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1388 (Tr.906_ Tr.907)

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịchViệt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: