Đăng bởi: MT | 21/04/2015

PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG HƯƠNG BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1170 (Tr.691_Tr.695)

PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG HƯƠNG BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ

1. QUYỂN THƯỢNG
2. QUYỂN TRUNG
3. QUYỂN HẠ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: