Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/04/2015

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1185B (Tr.798_Tr.807)

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI (.PDF)
(Cũng có tên là VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT TỰ TAM MUỘI PHÁP)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: