Đăng bởi: MT | 16/04/2015

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1130 (Tr.563 _ Tr.569)

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN (.PDF)

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: