Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/04/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1096 (Tr.409_Tr.421)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Hán Văn: Chùa Phước Thọ sa Môn BA LÔN (Sadāprarudīta) soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: