Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/03/2015

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No. 1006

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI  
– Quyển Thượng

– Quyển Trung

– Quyển Hạ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: