Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/03/2015

TƯỢNG LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT

LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT
– Rồng bên phải: Địa Long
– Rồng bên trái: Hải Long

Xem ý nghĩa tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm tại:
https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/28/y-nghia-ton-tuong-luong-long-nam-hai-bach-y-quan-the-am/

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: