Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/12/2014

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyād-vinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ) _QUYỂN THỨ NHẤT_

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.469 _ Tr.475)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG
(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyād-vinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)
_QUYỂN THỨ NHẤT_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: