Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

THỨ TỰ NGHI QUỸ TRÌ TỤNG CỦA KINH ĐẠI NHẬT

Mật Tạng Bộ 1 – No 860 (Tr.181 _ Tr.189)

THỨ TỰ NGHI QUỸ TRÌ TỤNG CỦA KINH ĐẠI NHẬT

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: