Đăng bởi: MT | 18/12/2014

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN HẠ_

Mật Tạng Bộ 2– No. 999 (Tr. 518 ŠTr.519)

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ- Nước Ô Chấn Nẵng- Chùa Đế Thích Cung- Truyền Pháp Đại Sư- Tam Tạng Sa Môn được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: