Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA LƯỢC YẾU TỐC TẬT MÔN NGŨ CHI NIỆM TỤNG PHÁP

Mật Tạng Bộ 1 -No 858 (Tr.177)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA LƯỢC YẾU TỐC TẬT MÔN NGŨ CHI NIỆM TỤNG PHÁP

Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: