Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

CÚNG DƯỜNG NGHI THỨC

Mật Tạng Bộ 1_ No.859 (Tr.177_ Tr.181)

CÚNG DƯỜNG NGHI THỨC

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: