Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

PHẬT NÓI KINH TỲ NẠI GIA

Mật Tạng Bộ 1 _ No.898 (Tr.773_ Tr.776)

PHẬT NÓI KINH TỲ NẠI GIA

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: