Đăng bởi: MT | 14/12/2014

MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Mật Tạng Bộ 1_ No.900 (Tr.781_ Tr.783)

MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: