Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

KINH NHUY TỨ GIA

Mật Tạng Bộ 1_ No.897 (Tr.760_Tr.764)

KINH NHUY TỨ GIA (Sarva-maṇḍala-sāmānya-vidhāna-guhya-tantra)

[Cũng có tên là NGỌC TỨ GIA KINH (Guhya-tantra)]

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN TRUNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Đường, chùa Đại Hưng Thiện, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty, Thí Hồng Lô Khanh_Tam Tạng Hoà Thượng phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: