Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

PHÁP XÂY DỰNG MẠN TRÀ LA VỚI LỰA CHỌN ĐẤT

Mật Tạng Bộ 1_ No.911 (Tr.926_ Tr.929)

PHÁP XÂY DỰNG MẠN TRÀ LA VỚI LỰA CHỌN ĐẤT

Phạn Hán Văn: Thượng Đô- Chùa Đại Hưng Thiện_ Sa Môn TUỆ LÂM y theo các Kinh Đại Thừa gom góp lại

Phục hồi thêm Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: