Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI

Đại Tạng Kinh_ Tập 46_ No.1946

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI

Hán văn: Tống Truyền Thiên Đài Giáo Quán Tứ Minh Sa Môn TRI LỄ tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: