Đăng bởi: MT | 13/12/2014

KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1_ No.912 (Tr.929_ Tr.934)

KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ

(PHÁP TOÀN)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: