Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

HỎA HỒNG CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.913 (Tr.934_ Tr.936)

HỎA HỒNG CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: