Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.851

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN TRUNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: