Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

VÔ ÚY TAM TẠNG THIỀN YẾU

Mật Tạng Bộ 1 _ No.917 (Tr.942 _ Tr.946)

VÔ ÚY TAM TẠNG THIỀN YẾU
(Hải Nhân Duệ)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: