Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941)

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: