Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

TỔNG THÍCH ĐÀ LA NI NGHĨA TÁN

Mật Tạng Bộ 1_ No.902 (Tr.898)

TỔNG THÍCH ĐÀ LA NI NGHĨA TÁN

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: