Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

Mật Tạng Bộ 2 _ No.941 (Tr.97)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

Dịch âm Hán Việt: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: