Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/11/2014

KINH THIÊN QUANG NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BÍ MẬT PHÁP

Mật Tạng Bộ 3-No.1065 (Tr.119 _ Tr.126)

KINH THIÊN QUANG NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BÍ MẬT PHÁP

Hán dịch: Thánh Hạnh sa môn TAM MUỘI TÔ PHỘC LA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: