Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.5

PŪJA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

CÚNG DƯỜNG HỘI PŪJA-MAṆḌALA

CÚNG DƯỜNG HỘI
PŪJA-MAṆḌALA

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: