Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA – P.2

KARMA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

THÀNH THÂN HỘI KARMA MAṆḌALA

THÀNH THÂN HỘI
KARMA-MAṆḌALA

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: