Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.3

SAMAYA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

TAM MUỘI GIA HỘI SAMAYA-MAṆḌALA

TAM MUỘI GIA HỘI
SAMAYA-MAṆḌALA

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: