Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

Vajradhatu Mandala

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA
VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA

1_ Thay lời tựa
2_ Thành Thân Hội
3_ Tam Muội Gia Hội
4_ Vi Tế Hội
5_ Cúng Dường Hội
6_ Tứ Ấn Hội
7_ Nhất Ấn Hội
8_ Lý Thú Hội
9_ Giáng Tam Thế Yết Ma Hội
10_ Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: