Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/11/2014

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1240 (Tr.202)

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ 

Hán dịch: Không rõ tên người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: