Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1007 (Tr. 657 _ Tr.668)

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Hán dịch: Không có tên người dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chu : HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: