Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/10/2014

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH 

Tác giả: R. E. Emmerick.

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: