Đăng bởi: MT | 24/10/2014

MỀN QUANG MINH (cập nhật 24-10-2014)

Download hình Mền Quang Minh về (bấm lên hình, phóng lớn và lưu lại), sau đó mang đi in trên vải trắng tại các tiệm in màu khổ lớn. Có thể xếp mền để sẵn trên bàn thờ và dùng để đắp cho người quá vãng khi cần.
Các Pháp bố trí trên mền giúp người chết mau chóng vãng sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
(Bấm vào để xem Ý Nghĩa của từng Pháp):
1) Quang Minh Chân Ngôn (vòng tròn nhỏ)
2) A Di Đà Pháp Đàn (vòng tròn lớn)
3) Đại Tùy Cầu Đà La Ni (các chữ trên nền)
4) Chữ Chủng Tử của Đức Phật A Di Đà (chữ chạy viền xung quanh)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: