Đăng bởi: MT | 17/10/2014

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1403 ( Tr.919 _ Tr.920)

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: