Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/10/2014

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

(Suvarṇaprabhāsottamasūtra)

Biên soạn: Dr. Radha Banerjee

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: