Đăng bởi: MT | 08/10/2014

Thần Chú dùng để đặt trên cơ thể người chết hoặc đang hấp hối

Pháp Tây Tạng

Thần Chú dùng để đặt trên cơ thể người chết hoặc đang hấp hối

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: