Đăng bởi: TPK | 08/10/2014

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Pháp Tây Tạng

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng


Danh mục

%d bloggers like this: