Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/10/2014

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Pháp Tây Tạng

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: