Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/10/2014

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Pháp Tây Tạng

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: