Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/09/2014

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

NAMOKĀRAṬṬHAKA  GĀTHĀ

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: