Đăng bởi: TPK | 27/09/2014

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

SANSKRIT – VIỆT

Biên soạn: Huyền Thanh

{{Pali version Audio}}


Danh mục

%d bloggers like this: