Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

Thần Chú Cầu Tài – Ngài Sivali

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

DOWNLOAD FILE PDF:
Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc (.PDF) 

NGHE BÀI TỤNG:
AUDIO 1
AUDIO 2

Ngài Sīvali

Ngài Sīvali

CÁC PHÁP CẦU TÀI BẢO KHÁC:

1. TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/04/13/tai-bao-thien-vuong/

2. CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/06/19/cat-tuong-thien-nu-phap-kinh/

3. BẢO TẠNG THẦN

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2013/03/07/bao-tang-than-jambhala/

4. THẦN TÀI VÀ TÀI BẢO

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2013/03/25/ban-ton-than-tai-va-tai-bao-phap-cau-tai/

5. TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG TÂM CHÚ

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/16/tai-bao-thien-vuong-tam-chu/

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: