Đăng bởi: MT | 25/09/2014

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

{{Nghe Audio}}

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: