Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ) 

{{Nghe Audio}}

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: