Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1094 (Tr.402 _ Tr.405)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: