Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1093 (Tr.399 _ Tr.402)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ 

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: