Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1095 (Tr.406_Tr.409)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM 

Hán dịch: Đời Đường_ Nam Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng Chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: